AKTUALNOŚCI

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy czynności przekształcenia podmiotu leczniczego

Witam wszystkich Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii, w dziale „Aktualności”. Będą tutaj opisywane sprawy, z którymi każdy z Państwa może się zetknąć na co dzień. W pierwszym swoim wpisie, chciałby przedstawić sprawę, którą na etapie sądowo - administracyjnym prowadziłem jako pełnomocnik procesowy, a która ostatecznie zakończyła się korzystnym dla mojego mocodawcy rozstrzygnięciem dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt: II FSK 419/17). Sprawa dotyczyła obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej przez podmiot leczniczy, który został przekształcony [...]